A 2019/2020-as tanévben a hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló egyházak és képviselőik

Egyház megnevezése

Egyházat képviselő jogi személy

HIT Gyülekezete

Farkasné Lólé Rita

Magyar Katolikus Egyház (római katolikus)

Rác Szabó Zsuzsanna

Magyar Pünkösdi Egyház

D. Nagyné Makovei Ildikó

Magyarországi Baptista Egyház

Tóthné Szűcs Csilla

Magyarországi Református Egyház

Dr. Sas Istvánné