Tarhosi Általános Iskola


Munkánk

 

A Tarhos Tagintézményben  a 2010/2011. tanévtől csak összevont alsó tagozat működik a kis tanulólétszám miatt. A felsősök a békési intézményekbe járnak, többnyire a Dr Hepp Ferenc iskolába.

Ebben a tanévben a következő a tanulók megoszlása:

                        6 fő 1. osztályos

                        2 fő 2. osztályos

                        9 fő 3. osztályos

                        5 fő 4. osztályos

A 22 főből 7 tanuló fejlesztő foglalkozáson vesz részt, 15 tanuló gyermekvédelmi támogatásban részesül, ebből 5 fő halmozottan hátrányos helyzetű.

Az összevont 1-2. osztályt Kiss Attiláné tanítónő tanítja ,aki a tanítói szakon kívül fejlesztő pedagógusi szakvizsgával is rendelkezik, így a fejlesztő foglalkozások is őt terhelik.

Kovács-Szabó Eszter a 3-4. osztályt oktatja, mivel ének-zene szakkollégiumi végzettséggel és hangszeres ismeretekkel is rendelkezik, ő tanítja mindegyik csoportban az éneket. A testnevelés és sportszakkör is az ő feladatköre.

Szerencsiné Szabó Anna biológia-földrajz szakos tanár a tagintézmény vezetése mellett a napközis csoport vezetője és a 3-4. osztályban környezetismeretet tanít.

A 4. osztályban az angol nyelvet Borosné Kis Rebeka, az informatikát Varga István a Dr Hepp Ferenc tanárai oktatják.

 

Pályázatok amiben részt veszünk:

Az Integrációs Pedagógiai Rendszer című pályázatban már 3 éve a nyertesek között vagyunk. A gyerekek nagyon sok általunk szervezett programon vehetnek részt ennek köszönhetően.

 

A Kecskeméti Gábor Kulturális Központ jóvoltából részt vehettünk a TÁMOP-3.2.11/10/1-Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása című pályázatban . A 2010/2011. tanévben ennek keretében úszni járhattak tanulóink .A fenntartási időszakban KRE-FIT szakkör címen folytatjuk ,a programok fontos lehetőséget biztosítanak a gyermekek, tanulók személyiségfejlődésére, művészeti és kreatív képességeinek kibontakoztatására, hátrányainak kompenzálására és az egészségtudatosság elterjesztésére.

 

A TIOP 1.1.1-07/1 - >A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése< című pályázat segítségével jutottunk hozzá a modern informatikai eszközökhöz, az interaktív táblákhoz, a tanári laptopokhoz, a tanulói PC-hez. Ennek a pályázatnak a fenntartása is nagyon sok külön felkészüléssel és adminisztrációval jár, de a gyerekek fejlődését nagyban segíti. A városi iskolákhoz képest, arányában jobb az IKT eszközökkel való ellátottságunk.

Folytatódik az előző évben elkezdett BringaSuli program, kezdő és haladó csoport is indul.

Hittan oktatásra péntekenként 14 órától kerül sor, a Református Egyházzal évek óta jó kapcsolatot ápolunk.

 

 

 

 

Tarhosi Tagiskola

Tarhos Iskolájáért Közalapítvány

  • Működési hely: 5641 Tarhos, Petőfi u.29.
  • Adószám: 18378186-1-04
  • Bankszámlaszám: 53200077-10004768
  • Bírósági végzés: 625/1998. 01. 15.
  • Nyilvántartási szám: 617

 

Tarhosi Tagintézmény