Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola - FenntartásTehetségpont

 

Rövid név: Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Azonosító: TP 100 003 642
Fax: +36-66/411-788
E-mail: info(kukac)bekesiiskola.hu
Honlap: http://bekesiiskola.hu
Célcsoport: Általános iskolás korúak

Hatókör: Intézményi
Kapcsolattartó:
Dávidné Gyarmati Zsuzsanna

Magyarország
5630 Békés, József Attila utca 12.
Tel./Fax: +36-66/411-788
E-mail: davidsue(kukac)freemail.hu

 

 

 • A Tehetségpontot megalakító szervezetek, illetve magánszemélyek
  Békési Kistérségi Általános Iskola, Sportiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
   
 • Mi teszi Önöket alkalmassá/elhivatottá e kezdeményezésre? (eddigi tevékenység, szakértelem ezen a területen)

  (1) - Tehetséggondozó szakköreink, sportfoglalkozásaink:
  - tehetségszűrés (intelligencia, személyiség, Emotion teszt, pályaválasztásban segítés.)
  - szakköreink (csecsemőgondozó, rajzszakkör, mazsorett szakkör, sportkörök:atlétika, labdarúgás, tömegsport, stúdió, informatika, felvételi előkészítő, KRE-FIT, énekkar, ECDL vizsgára való felkészítés, tanulási tréning, önismereti tréning, fogalmazás tréning, helyesírás tréning, színjátszó szakkör, TIT matematikai tehetséggondozás)

  (2) - Házi versenyek:
  - komplex tanulmányi, versmondó, helyesírási, szépkiejtési, közlekedési, természetismereti, Kállai Jenő Emlékverseny, Kisiskolák Megyei Sportversenye, mezei futóverseny

  (3) - Emelt szintű oktatás: matematikából (sávos), énekből, angol nyelvből, testnevelésből

  (4) - Tanulmányi versenyekre való felkészítés eredményei:
  Diákjaink közül évek óta többen sikerrel szerepelnek országos versenyek döntőjében (pl. Kazinczy szépkiejtési verseny 2010. III. hely, cigány népismeret 2010. III. hely, U8 kézilabda 2010. I. hely)

  (5) - Speciális sportosztályok:
  Az emelt szintű testnevelést váltotta fel a sportiskola osztályok működése. A labdarúgás, atlétika, kajak-kenu, úszás, kosárlabda, aerobic, kézilabda szakosztályokkal kiváló az együttműködés.

  (6) - Művészeti képzés:
  Alapfokú művészeti iskolánkban, mely kiválóra minősített néptánc és zeneművészeti tanszak működik. Iskolánk képzőművészeti téren is szép eredményeket ért el pl. országos kézműves pályázat szőttes kategória 2010. I. hely)
  Művészeti téren feladataink közé tartozik kiállítások szervezése, koncerteken, versenyeken, tárlatokon való részvétel, intézményi gála rendezése, mozi-, színházlátogatások szervezése, helyi alkotók megismerése, látogatása, ünnepségeken, emléknapokon való részvétel.

  (7) - Környezeti nevelés:
  Elindítottuk az ÖKO iskolákhoz való csatlakozási szándékunkat, amit eddigi tevékenységünk is alátámaszt: hulladékgyűjtési akciók papír illetve elemgyűjtéssel, a Föld és Víz napjának megünneplése, Lakóhelyünk, Békés projekt rendezvényei

  (8) - Együttműködés más szervezetekkel:
  Jó kapcsolatot tartunk fenn a TIT Körösök Vidéke Egyesülettel, a Szegedi Tudományegyetemmel, a MATEGYE Alapítvánnyal, a Békés Megyei Tudásház és Könyvtárral, a Békés Városi Kulturális Központtal, a Nefelejcs Békési Kulturális és Hagyományőrző Közhasznú Egyesülettel, a Városvédő- és Szépítő Egyesülettel, a körösladányi Tüköry Lajos Általános Iskolával, a békéscsabai Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolával, a helyi középiskolákkal, a Hajnal István Idősek Otthonával, a Körös-Maros Nemzeti Parkkal, a Körösök Völgye Natúrparkkal, a helyi állatvédőkkel, a polgárőrséggel, rendőrséggel, tűzoltósággal, Dr. Hepp Ferenc utódaival, a határon túli partiumi szórványmagyarsággal.
   

 • A Tehetségpont tervezett hatóköre és együttműködései. Milyen hatókörre kívánják a megalakítandó TehetségpontR tevékenységét kiterjeszteni? Milyen együttműködéssel kívánják biztosítani azt, hogy a tervezett hatókör tehetségsegítő kezdeményezéseit, e munkában aktív, illetve az ez iránt érdeklődő embereket, intézményeket és forrásokat munkájukba be tudják vonni?

  Területi hatókör szerint:
  helyi, elsősorban intézményi tehetségpont sport, művészeti, matematika és környezeti nevelési területeken történő tehetséggondozásban

  Regisztrált működési időtartam szerint:
  alakuló tehetségpont

  A fejlesztésben megcélzott tehetségfajták alapján:
  több tehetségterületre fókuszáló

  Életkor szerint:
  6-14 éves korú tehetséges fiatalok felismerésében, fejlesztésében kívánunk szerepet vállalni
  Kapcsolatot alakítunk ki a már létező tehetségpontokkal, belépünk a Körös-vidéki Tehetségsegítő Tanács tagjai közé. Tehetséggondozó munkánkba volt tanítványainkat, tehetséges diákjainkat is szeretnénk bevonni.
   

 • A Tehetségpont specifikus és konkrét programjai. Milyen specifikus tehetségformák segítésével kívánnak különösen foglalkozni? Milyen konkrét programokat, rendezvényeket terveznek a megalakulásuk utáni első évben?

  Komplex, sokszínű tehetséggondozó programot valósítunk meg:
  - iskolai tanulmányi versenyeket rendezünk több tantárgyból
  - részt veszünk városi, megyei, országos versenyeken
  - bemutató órákat tartunk
  - előminősített referencia intézmény vagyunk, vállaljuk a jó gyakorlatok, ajánlások, tapasztalatok átadását
  - kooperatív tanulási technikákat, differenciálást, projektmódszereket építünk be a tanítás folyamatába
  - továbbra is kapcsolatot tartunk fenn a város és a megye többi iskolájával, sportegyesületeivel, civil szervezeteivel, a környezeti nevelés terén működő szervezetekkel
  - különböző rendezvényeken fellépéseket vállalunk mazsoretteseinkkel, néptáncosainkkal, zenészeinkkel, énekkarunkkal, mesemondóinkkal, szavalóinkkal
  - a képzőművészetben tehetséges diákok számára szakkör keretében oktatjuk a népi kismesterségeket, a különféle kreatív technikákat
  - stúdiószakkör keretén belül felvételeket készítenek tanulóink az iskolai és városi rendezvényekről, fellépésekről, bemutató órákról
   

 • Pedagógiai és pszichológiai szakmai alapok és háttér. Hogyan kívánják biztosítani a Tehetségpont pedagógiai és pszichológiai szempontból is megfelelő segítségét az érdeklődő fiatalok tehetségének minél jobb felismerése és segítése érdekében? Sorolják fel azon szakemberek nevét, akiket megnyertek e tevékenység segítésének és röviden adják meg e szakemberek szakmai hozzáértésük forrását.

  A tehetségpont munkájában a tehetséggondozó munkaközösség tagjai, valamint azon pedagógusok vesznek részt, akik eddig is kiemelkedő tehetségfejlesztő tevékenységet végeztek. Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai közül pszichológusok, fejlesztő szakemberek segítik a tehetség kiválasztását, fejlesztését. A szakemberek koordinálását a tehetséggondozó munkaközösség végzi.
   

 • Eredményesség és hatékonyság. Milyen módon segítik, tervezik tanácsadó, tehetséggondozó munkájuk eredményességének és hatékonyságának felmérését és növelését?

  Tehetséggondozó munkánk eredményességét a következő mutatókkal mérjük:
  - az országos kompetenciamérés eredményei
  - a minőségirányítási program szerint a tanulói és szülői elégedettségi kérdőív
  - versenyeken, pályázatokon elért eredmények
  - központi felvételi, középiskolai felvételi eredmények
  - személyes kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, szervezetekkel
   

 • Munkastílus. Mit terveznek annak érdekében, hogy munkájukban a személyes és "civil jelleg" legyen a legnyomatékosabb elem, és hogy elkerüljék a hivatalszerű, bürokratikus működést?

  A tehetséges tanulók felkutatása nagy szaktudást, odafigyelést, körültekintő munkát igényel, ehhez a munkához megfelelő szakemberekkel rendelkezünk. A tehetséggondozó műhelyekben a részvétel önkéntes, a szülők és a tanulók egyetértésével történik. Munkánk folyamán fontos szerepet kap a differenciált oktatás, figyelembe véve a tanulók képességeit, ezáltal egyéni haladást biztosítva a tanulmányi munkában. A tehetségterületekkel foglalkozók együttműködéssel, egymás munkájának megismerésével, tapasztalatok megosztásával segítik egymást, a tehetségek kibontakoztatását.
   

 • Anyagi fenntarthatóság, önfenntartás. Mit tettek, és mit terveznek a Tehetségpont anyagi fenntarthatóságának, önfenntartásának biztosítása érdekében?

  A program anyagi fenntartását iskolánk költségvetése, valamint a Dr. Hepp Ferenc Iskola Gyermekeiért, Diáksportjáért, Informatikai és Könyvtári Fejlesztéséért, a Békési Muzsikáló Gyermekekért, a Kállai Jenő Alapítvány, a Békési Nebulók Alapítványa és a Tarhos Iskolájáért Közalapítvány biztosítják. A tehetséggondozó műhelyek működtetéséhez szponzorokat, támogatókat, szülőket, civil szervezeteket keresünk, valamint jótékonysági rendezvények bevételei is biztosítják a hosszú távú működést.

 

 

Ugrás az oldal tetejére