Bemutatkoznak az 1. osztályt indító pedagógusaink


Iskolánk célkitűzése, hogy tanulóinkat sokrétűen hasznosítható, korszerű tudással vértezzük fel az intézményünkben töltött nyolc év alatt.


A képzés mellett sok érdekes tanórán kívüli tevékenységgel is próbáljuk színesíteni a gyerekek számára a tanulási folyamatot, hogy szórakozva és játszva is új ismeretekhez jussanak. Napjaink kihívásainak megfelelve az első osztályok indításánál három területet ajánlunk a tisztelt szülők figyelmébe: az egészséges életmód és mozgáskultúra kialakítását, az idegen nyelvi, valamint a digitális kompetenciák fejlesztését.

 

Az 1.a sportosztályunkban hagyományosan a testi – és egészségnevelés lehetőségét kínáljuk a sokrétű mozgásforma és a megfelelő szakemberek biztosításával.

 

A Bajza utcai épületünkben induló 1.b osztályban az idegen nyelv tanulására való felkészítést célozzuk meg a játékos formában megvalósuló angol nyelvi előkészítés révén.

 

Az 1.c digitális kultúra osztály pedig napjaink digitális kultúrájának kihívására, a digitális eszközhasználatra való felkészítést segíti már kisiskolás kortól kezdve.

 

1.A - Sportiskolai osztály

Nagy változás előtt áll az óvodás gyermek, ezért nagyon fontosnak tartom a tanulás megszerettetését, az érzelmileg biztonságos környezet megteremtését.
Hiszem, hogy gyakran többet ér a szónál egy pillantás, egy mosoly,
egy érintés. Tanóráimat igyekszem minél játékosabban tartani, amihez szívesen alkalmazom a digitális világ adta lehetőségeket. A tevékenykedtető, élményt adó tanulás során kiemelten figyelek a gyerekek egyéni képességeire, tanulási tempójára. Sok dicsérettel, pozitív megerősítéssel ösztönzöm őket. Arra törekszem, hogy a tanulókból jó közösséget formáljak, széleskörűen fejlesszem tanulás iránti igényüket és kreativitásukat. Ebben számítok a szülők őszinteségen alapuló, támogató együttműködésére.
Szeretettel várom a leendő kis elsősöket!
Szabados Éva

 

Kevés ahhoz fogható jelentőségű fordulattal találkozunk életünk során, mint az iskolába lépés. Ebben az időszakban a mozgás fejlődése és a tanulás eredményessége közötti egymást erősítő összefüggés a sportiskolai osztályban óriási lehetőségeket rejt. Ahhoz, hogy úgy a gyermek, mint a család számára mindez emlékezetes és sikeres lépés lehessen, személyes kapcsolatokra, folyamatos megerősítésre és élményközpontú tanításra van szükség. Hiszem, hogy minden gyermek nyitott a tudás, a fejlődés iránt. Tanítóként feladatom az, hogy mindehhez a családdal együttműködve egy szerető, élhető és motiváló közösséget teremtsek. Kiemelt célomnak tekintem, hogy a gyerekek szeressék meg az iskolát és a tanulást, ne feladatként, sokkal inkább egy csodálatos lehetőségként, kalandként éljék meg.
Izsó Hunor

 

 

1.B - Angol nyelvi osztály

Hiszek abban, hogy a gyermekeket nem csak otthon kell szeretettel támogatni a mindennapok feladatainak elvégzésében, egyes élethelyzetek megélésében. Ebben a gondoskodó, terelgető formálásban igyekszem szerepet vállalni az iskolában. A következő tanévben a fő tantárgyam a magyar lesz.
A célom most is az, hogy a gyermekek szeressék meg az olvasást, jól tudják azt használni későbbi tanulmányaikhoz, valamint biztos tudást nyújtani, amelyre lehet építeni a felsőbb évfolyamokon. Sokat segít munkámban fejlesztőpedagógusi végzettségem is.
Örülök, hogy a barátságos Bajza utcai iskolaegység épületében kezdhetjük el munkánkat tanítópárommal, ahová szeretettel várjuk leendő kis tanítványainkat!
Sántáné Kis-Kovács Györgyi

 

Az első találkozás az iskolával mindig meghatározó a kisgyermek számára. Igyekszem minden tanulóban megtalálni a benne rejlő értéket. Törekszem arra, hogy törődéssel, figyelemmel és empátiával forduljak feléjük. Élvezem a velük való közös munkát. Fontosnak tartom, hogy egymást segítő és megbecsülő közösséget formáljunk az osztály tanulóiból. A célom, hogy a gyerekek szeressék az iskolát, a tanulást, váljanak nyitottá a világra, találják meg miben tehetségesek. A szülőkkel igyekszem szoros kapcsolatot tartani, a problémákat közösen megoldani és együtt megélni az örömöket, sikereket.

Bízom abban, hogy a rám bízott diákok majd szeretettel gondolnak vissza az együtt töltött időre.

Felegyiné Oláh Anikó

 

 

 

1.C - Digitális kultúra osztály

A gyermekek óvodából iskolába való átmenete sok évre meghatározó időszak a gyermekek és családok számára is. Ennek a könnyebbé tételében nagy szerepe van a tanítónak. Azon munkálkodom, hogy ezt az időszakot sikerüljön zökkenőmentessé tennem. A tanár-diák kapcsolatban a kölcsönös tiszteleten alapuló érzelmi kötődések kialakítását tartom fontosnak.
Mesterpedagógusként vallom, hogy a tanulás eredményessége szinte ugrásszerű növekedést mutat, amikor sikerül a tananyaghoz az apró sikerek révén érzelmeket is kapcsolni.
Kiemelt szerepet szánok munkám során a játéknak, a türelemnek, az együttműködésnek és a pozitív megerősítésnek, melyek a sikeres személyiség kialakulásának alapvető feltételei.
Sok szeretettel várom az osztályomba a gyermekeket!
Barna Zoltánné

 

Tanítóként fontosnak tartom, hogy a gyerekek megszeressék az iskolát, nyitottak legyenek a világra. Célom, hogy érdeklődésüket felkeltve, boldog, nyugodt légkört biztosítsak nekik képességeik megfelelő fejlődéséhez. Odafigyeléssel, türelemmel, sok-sok játékkal törekszem zavartalanná tenni az óvoda-iskola átmenetet. Elfogadó, együttműködő, jó osztályközösséget szeretnék kialakítani, számítva a szülők támogatására. Munkám során a játékosságot és a kreativitást helyezem előtérbe, az informatika adta lehetőségek és a digitális eszközök maximális kihasználásával. Törekszem minden gyerekben megtalálni azt, amiben a legjobb, hogy később boldogan emlékezzen vissza ezekre az évekre.
Szeretettel várom leendő tanítványaimat!

Csábiné Kovács Marianna