Beiratkozással kapcsolatos tájékoztató


A 19/2021. (III.10.) EMMI határozata alapján
a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola
leendő tanulóinak 1. évfolyamára történő beiratkozásról a 2021/2022-es tanévre:

2021. április 15. (csütörtök)  8:00 – 18:00 óra között,  és
 2021. április 16.  (péntek)      8:00 – 18:00 óra között  kerül sor.

 

  • Elektronikus úton a KRÉTA felületén keresztül.

Kérjük, részesítse ezt a lehetőséget előnyben!

 

  • Szükség esetén személyesen is lehetséges.

Beiratkozás helye:  Békés, József Attila u. 12. (015. sz. terem)


A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumokat szükséges elektronikusan (befényképezve) elküldeni, vagy személyesen bemutatni:

1. A gyermek személyazonosítására alkalmas hatósági igazolás
    (lakcímkártya + TAJ-kártya + születési anyakönyvi kivonat)
2. Tartózkodási hely, ideiglenes lakcím igazolása (állandó bejelentett lakcím hiányában).
3. Szakértői Bizottság véleménye (SNI, BTMn)

 Online vagy helyben kitöltendő nyilatkozatok:

1. nyilatkozat: az életvitelszerű lakcímről, állandó lakhelyről,
2. nyilatkozat: a közös szülői, vagy az egyik szülő felügyeleti jogáról,
3. nyilatkozat: az iskolai etika, vagy  hit és erkölcstan tantárgy választásáról,
    (A választott tantárgy egy tanéven belül nem változtatható meg. Kérjük, hogy beiratkozáskor felelősen nyilatkozzanak!)
4. nyilatkozat: a gyermekről készíthető kép- és hangfelvétel engedélyezéséről

 

SZERETETTEL VÁRJUK ISKOLÁNKBA GYERMEKÉT!


Érdeklődni a 411 - 788-as telefonszámon, vagy az igazgato@bekesiiskola.hu címen lehet.