Miért válassza a digitális kultúra osztályt gyermekének?


A Hepp-iskolában több évtizedes hagyomány, hogy az informatikával való ismerkedést már az első évfolyamon kínáljuk tanulóinknak. Kezdetben a korosztály életkori sajátosságaihoz igazodva, játékos formában ismerkedhetnek a gyerekek az informatika világával.

 

 

Intézményünk 1.c osztálya kínálja ezt a képzést az iskolába készülő gyerekeknek, jól felszerelt tanteremmel,  tanulói tabletekkel, jól képzett, gyermekszerető tanítókkal.  A sikeres tanulás alapfeltétele az olvasás – írás – számolás és logikus gondolkodás készségének kialakítása, melyek hozzásegítik a tanulót a környező világunk és a művészetek megismeréséhez. Ezt a megismerő, készségfejlesztő munkát nagy tapasztalattal rendelkező pedagógusaink irányítják: Barna Zoltánné és Csábiné Kovács Marianna tanítónő, valamint az osztályba betanító Barna Zoltán intézményvezető-helyettes.

 

A NAT új tantárgyaként a hagyományos informatikaórák helyébe a jövőben a digitális kultúra nevű tantárgy lép. A kezdeti játékos informatikai – digitális készségfejlesztés 3. osztálytól kezdődően heti 2 tanórára bővül, így a tanulók  a digitális írástudással, internetes kommunikációval,  új információs technikákkal,    a jövő technológiájával, a robotikával, adatbázisok és táblázatok kezelésével emelt óraszámban foglalkozhatnak.  A digitális kultúra osztály felkészíti a gyermekét a jövő kihívásaira, a digitalizált tanulás és munkavégzés rutinos alkalmazására.

 

Szeretettel várjuk gyermekét az 1.c (digitális kultúra irányultságú) osztályunkba!

 

Jelentkezési lehetőség:

igazgato@bekesiiskola.hu

Tel.:  66/411 - 788

Vagy személyesen a József Attila u. 12. szám alatt