Tájékoztató általános iskolai beiratkozáshoz szülő/törvényes képviselő részére 2021/2022-es tanév


| PDF változat |

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

 

Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét.

 

Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap.

 

Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva.

 

Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon, e-mailben, az intézmény által meghatározott módon) az adott intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását az intézmény a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégzi. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen az iskola a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és az intézmény saját rendszerében a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítja. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését egy másik iskolába.

 

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.

 

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.

 

Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor.

 

A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben, a beiratkozást lefolytató iskola által szabályozott módon, személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án, a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellett. Ez a következőképpen alakul iskolánkban:

 

Személyes beiratkozás helye:

Békés, József Attila u. 12. (iskolánk aulája)

Időpontja:

2021. április 15. (csütörtök) 8:00 – 18:00 óra között, és

2021. április 16. (péntek) 8:00 – 18:00 óra között kerül sor.

 

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumokat szükséges elektronikusan (befényképezve) elküldeni, vagy személyesen bemutatni:

 

A gyermek személyazonosítására alkalmas hatósági igazolás

(lakcímkártya + TAJ-kártya + születési anyakönyvi kivonat)

 

Tartózkodási hely, ideiglenes lakcím igazolása

(állandó bejelentett lakcím hiányában)

 

Szakértői Bizottság véleménye (SNI, BTMn)

 

Online vagy helyben kitöltendő nyilatkozatok:

• életvitelszerű lakcímről, állandó lakhelyről,

• közös szülői, vagy az egyik szülő felügyeleti jogáról,

• az iskolai etika, vagy hit és erkölcstan tantárgy választásáról,
(A választott tantárgy egy tanéven belül nem változtatható meg. Kérjük, hogy beiratkozáskor felelősen nyilatkozzanak!)

• a gyermekről készíthető kép- és hangfelvétel engedélyezéséről.

 

A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, a körzettel nem rendelkező általános iskolai osztályok tekintetében, továbbá a körzettel rendelkező iskolákba jelentkező, nem körzetes gyermekek esetében egyaránt legkésőbb 2021. április 23-ig döntenek a gyermekek felvételéről és ezután küldik el a tájékoztatásukat Önnek.

 

A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan vagy etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. Az iskola a hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos, az egyházaktól kapott információkat feltünteti a honlapján.

 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítója, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében.

 

Iskolánk fenntartója: a Gyulai Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.

 

Békés, 2021. ápr. 1.

Tisztelettel:

Deákné Domonkos Julianna

intézményvezető