A 2020/2021-es tanévben a hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló egyházak és képviselőik

Egyház megnevezése

Egyházat képviselő jogi személy

HIT Gyülekezete

Farkasné Lólé Rita

Magyar Katolikus Egyház (római katolikus)

Szegedi Mária

Magyar Pünkösdi Egyház

D. Nagyné Makovei Ildikó

Magyarországi Baptista Egyház

Tóthné Szűcs Csilla

Magyarországi Református Egyház

Jánk Alexandra

 

A vészhelyzetre való tekintettel a március 12-re tervezett tájékoztató nap(ot), amelyet iskolánkban hit- és erkölcstan oktató egyházak képviselői tartanának, elmarad!

Helyette tekintsék meg iskolánk honlapján az egyházak tájékoztató plakátjait.

További információ: igazgato@bekesiiskola.hu

 

 

HIT gyülekezete

 

Magyar Katolikus Egyház (római katolikus)

 

Magyarországi Református Egyház

 

Magyar Pünkösdi Egyház

 

Magyarországi Baptista Egyház